Handlebars

Description / SKU   Size / Colour

Spank Spike 800 Vibrocore Bar

SPA-E03777R15A28SPK

Spank Spike 800 Vibrocore Bar Rise:15mm Black/White Rise:15mm Black/White

Spank Spike 800 Vibrocore Bar

SPA-E03777R30A28SPK

Spank Spike 800 Vibrocore Bar Rise:30mm Black/White Rise:30mm Black/White

Spank Spike 800 Vibrocore Bar

SPA-E03777R50A28SPK

Spank Spike 800 Vibrocore Bar Rise:50mm Black/White Rise:50mm Black/White